1482 (1182) 2022-01-21 - 2022-01-27

Poradnictwo dla rodziców

Gdyńskie Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne zapraszają do punktów konsultacyjnych dla rodziców małych dzieci. Konsultacje i diagnozy specjalistów dla mieszkańców Gdyni są bezpłatne.


Poradnie są trzy i działają zgodnie z obszarem swojej rejonizacji – warto to sprawdzić, aby skontaktować się z właściwą.
Poradnie w Gdyni:
– PPP nr 1 przy ul. Staffa 10: ppp1.edu.gdynia.pl/poradnia-w-sieci;
– PPP nr 2 przy ul. Chylońskiej 227: www.ppp2.edu.gdynia.pl/kontakt;
– PPP nr 3 przy ul. Dąbka 207: ppp3.edu.gdynia.pl.

ikona