1482 (1182) 2022-01-21 - 2022-01-27

Porozmawiajmy o rewitalizacji online

Mieszkańcy gdyńskich podobszarów rewitalizacji mogą porozmawiać o zmianach w ich najbliższym sąsiedztwie podczas spotkań na platformie zoom:
– o Witominie: 24, 31.01 w godz. 9.30-11.30; 26.01 w godz. 15.30-17.30;
– o Oksywiu: 26.01 w godz. 14.00-18.00;
– o osiedlu Meksyk: 26.01 w godz. 9.00-11.00 oraz 20, 27.01 w godz. 16.00-17.30 .
Spotkania z osobami współodpowiedzialnymi za działania rewitalizacyjne mają charakter dyżuru, link do spotkania zostanie wysłany mailem lub przez wybrany komunikator, po uzgodnieniu daty i godziny. Spotkanie można umówić:
– telefonicznie: 58 727 39 04 (Laboratorium Innowacji Społecznych, Dział Inwestycji),
– mailowo: rewitalizacja@lis.gdynia.pl, a.brzoskowska@lis.gdynia.pl (Oksywie), m.listwon@lis.gdynia.pl (Witomino), a.dalecka@lis.gdynia.pl (os. Meksyk),
– przez messenger GdyniaOdNowa lub przez wydarzenie na fb.

Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

ikona