1482 (1182) 2022-01-21 - 2022-01-27

Rusza przebudowa ulic w Małym Kacku

Warta niemal 8 milionów złotych inwestycja polega na kompleksowej przebudowie ulic: Lidzkiej, Trockiej, a także fragmentu Druskiennickiej w Małym Kacku. Termin zakończenia prac wraz z odbiorami przewidziany jest na koniec maja tego roku.


Niebawem będzie można poruszać się tu po nowej drodze. Na plac budowy wjechały pierwsze ciężkie maszyny.
Zadanie zostało podzielone na kilka etapów. Finalnie, kompleksowe działania we współpracy z firmą PEWIK zapewnią nową m.in. infrastrukturę podziemną: kanalizację sanitarną, deszczową, sieć wodociągową i teletechniczną. Po pracach trwających 26 tygodni mieszkańcy będą mogli korzystać zaś z nowych chodników, dróg oraz małej architektury. Nie zabraknie także nowego oświetlenia.
Urokliwy Mały Kack to dzielnica o znaczących różnicach w wysokości, co zwiększa wymagania stawiane przed inwestycjami drogowymi.
Kwota wybranej oferty to niespełna 8 mln zł. Inwestycja będzie częsciowo współfinansowana ze środków zewnętrznych na wsparcie realizacji. Całość prac obejmie ponad 750 metrów bieżących dróg. Wykonawcą jest firma WPRD Gravel – doświadczony realizator inwestycji o podobnej charakterystyce (przebudowywał m.in. ulice Jowisza i Marsa). Na wykonane prace udzielona zostanie pięcioletnia gwarancja.

ikona