1482 (1182) 2022-01-21 - 2022-01-27

Wspomnienia z „Darem Młodzieży” w roli głównej

Praktyki morskie na „Darze Młodzieży” to z pewnością dla większości studentów Uniwersytetu Morskiego niezapomniane przeżycie. Swoimi wspomnieniami mogą się oni podzielić w ramach konkursu, organizowanego przez uczelnię. Właśnie wydłużono termin przyjmowania zgłoszeń. Można to zrobić do 15 lutego.


Uniwersytet Morski w Gdyni od przeszło stu lat kształci ludzi morza. Jeszcze w trakcie studiów wielu z nich miało okazję odbywać praktyki na legendarnej fregacie „Dar Młodzieży”. Było to z pewnością wyjątkowe, niezapomniane przeżycie, które podczas morskich przygód dostarczyło uczestnikom morza wspomnień.
Konkurs pn. „Wspomnienia z praktyki na Darze Młodzieży” skierowany jest do wszystkich praktykantów, którzy w latach 1982-2021 terminowali na należącym do Uniwersytetu Morskiego w Gdyni żaglowcu „Dar Młodzieży”.
Zgłoszenia przedłużono do 15 lutego.
Aby wziąć udział w zabawie, należy przygotować pracę poświęconą naukom pobieranym na fregacie. Jej forma może być dowolna. Mile widziane będą zatem zarówno wspomnienia literackie, jak graficzne. Gotowe prace dostarczyć można na dwa sposoby:
– pocztą tradycyjną, na adres Działu Armatorskiego i Praktyk Morskich Uniwersytetu Morskiego w Gdyni: ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia,
– pocztą elektroniczną, na adres e-mail: b.laczynski@umg.edu.pl.
Kapituła wybierze najciekawsze prace. Ich autorom przyznane zostaną wyróżnienia oraz I i II nagroda w wysokości odpowiednio 1 000 zł i 500 zł.

ikona