1482 (1182) 2022-01-21 - 2022-01-27

Zrealizuj swój pomysł z Funduszem Sąsiedzkim

Jeśli mieszkasz w jednym z gdyńskich podobszarów rewitalizacji i masz pomysł na to, jak zaangażować innych do wspólnego działania, koniecznie zgłoś się do Funduszu Sąsiedzkiego „Gdynia odNowa”. Tu czekają środki na dofinansowanie: w tym roku to 35 000 zł.

Fundusz Sąsiedzki to pula na dofinansowanie drobnych inicjatyw mieszkańców na obszarze rewitalizacji: zgłaszają pomysły na działania angażujące sąsiadów i mogą liczyć na dofinansowanie kwotą do dwóch tysięcy złotych.
By przekonać się, jak ciekawe przedsięwzięcia można za tę kwotę zrealizować, wystarczy wybrać się na Witomino, gdzie na tyłach bloku Chwarznieńska 36 powstał mural „Nasze Witomino” albo na Oksywie – tu mieszkańcy bloku Dickmana 38 stworzyli sąsiedzką rabatę. Aktualnie w Przystani Śmidowicza 49 odbywają się zajęcia sąsiedzkiego szydełkowania. Na realizację, gdy tylko pozwoli na to pogoda, czeka natomiast projekt dotyczący założenia ogródka przy ul. Uczniowskiej na Witominie.
Swoje pomysły do Funduszu Sąsiedzkiego mogą zgłaszać mieszkańcy gdyńskich podobszarów rewitalizacji. Na dofinansowanie inicjatyw zaproponowanych w 2022 r. zarezerwowano ponad 35 000 zł, w tym:
– 15 400 zł dla zachodniej części dawnej dzielnicy Witomino-Radiostacja,
– 4 600 zł dla Oksywia (rejon dawnej wsi Oksywie oraz ulic Dickmana i Śmidowicza),
– po 5 000 zł dla osiedla Zamenhofa-Opata Hackiego, Babich Dołów (rejon ulicy Rybaków) oraz osiedla Meksyk.
Zgłoszone pomysły mogą dotyczyć np. organizacji wydarzeń, dzięki którym sąsiedzi będą mogli się lepiej poznać czy ciekawie spędzić czas poza domem lub małych inwestycji które sprawią, że mieszkańcom będzie łatwiej spędzać razem czas.
Swoją inicjatywę należy opisać w formularzu wniosku na stronie lis.gdynia.pl/funduszsasiedzki.
Wsparcie finansowe na realizację pomysłu w ramach Funduszu Sąsiedzkiego może otrzymać grupa sąsiadów i pojedynczy mieszkaniec (powyżej 13. roku życia). Co ważne, pieniądze nie są przekazywane pomysłodawcy „do ręki”. W ramach zaplanowanego budżetu Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni, operator Funduszu Sąsiedzkiego, kupuje towary lub usługi potrzebne do wcielenia pomysłu w życie.
Informacje o Funduszu Sąsiedzkiego można uzyskać pod nr. tel. 58 727 39 21 lub mailowo: rewitalizacja@lis.gdynia.pl.
Dokumenty dostępne są na stronie internetowej lis.gdynia.pl. w zakładce „Fundusz Sąsiedzki”.

Fundusz Sąsiedzki „Gdynia OdNowa” jest finansowany ze środków Gminy Miasta Gdyni oraz z projektów „Gdynia odNowa – Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja” i „Gdynia odNowa – Rewitalizacja dzielnicy Oksywie”, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

ikona