1483 (1183) 2022-01-28 - 2022-02-10

Budżet Obywatelski 2022: swój pomysł zgłoś do 21 lutego

W poniedziałek, 24 stycznia, rozpoczęła się tegoroczna edycja gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Każdy, kto ma pomysł na zmiany, jakie jego zdaniem warto wprowadzić, może go zgłosić do 21 lutego. Wszystkie niezbędne dokumenty dostępne są na internetowej stronie Budżetu Obywatelskiego: bo.gdynia.pl. Do rozdysponowania jest ponad 11 milionów złotych.Budżet Obywatelski to coroczne konsultacje społeczne, w ramach których mieszkańcy Gdyni decydują, na co przeznaczyć konkretną kwotę z budżetu miasta. Tegoroczna edycja już trwa – na tym etapie gdynianie mogą składać projekty dzielnicowe i miejskie.
Pomysły mieszkańców mogą dotyczyć nie tylko inwestycji, ale i działań tzw. miękkich, w tym m.in. spotkań, warsztatów i wydarzeń, wpisujących się w katalog zadań możliwych do realizacji przez miasto. Projekty dzielnicowe muszą dotyczyć konkretnej dzielnicy, a projekty miejskie odpowiadać na potrzeby mieszkańców więcej niż jednej dzielnicy oraz zakładać realizację działań ważnych z punktu widzenia całego miasta bądź jego znacznej części.
Projekty dotyczące całego miasta można składać w ramach tzw. Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego. Tegoroczny zakres tematyczny przewiduje bowiem, że projekty ogólnomiejskie mogą skupiać m.in. inicjatywy organizacji zieleni miejskiej lub związane z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych.
Formularze dostępne są na stronie internetowej www.bo.gdynia.pl w zakładce „Poradnik”.
Łączna pula środków tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego to ponad 11 milionów złotych.
Głosowanie w BO2022 odbędzie się między 5 a 19 września.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ PROJEKT W BO2022?

Każdy, kto mieszka w Gdyni, bez względu na wiek czy adres zameldowania. Wystarczy mieszkać w naszym mieście i mieć pomysł na wprowadzenie zmiany w swoim otoczeniu. Osoby niepełnoletnie powinny dołączyć do wniosku zgodę rodzica/opiekuna prawnego na złożenie wniosku.

JAK PRZYGOTOWAĆ PROJEKT?

W formularzu wniosku opisz jego cel, działania niezbędne do jego osiągnięcia i szacunkowe koszty realizacji. W celu określenia kosztów projektu warto skorzystać z cenników dostępnych na www.bo.gdynia.pl lub skontaktować się z urzędnikami w odpowiednich jednostkach miejskich.
Warto także wziąć udział w spotkaniach z przedstawicielami Laboratorium Innowacji Społecznych, jednostki koordynującej gdyński Budżet Obywatelski.
Zachęcamy mieszkańców chcących skonsultować składane projekty do:
– udziału w spotkaniach online w ramach Budżetu Wieczorową Porą (każdy wtorek w godz. 17.00-20.00 – obowiązują zapisy: w wiadomości prywatnej do profilu FB Budżet Obywatelski Gdynia, mailem na adres: bo@lis.gdynia.pl i pod nr. tel. 58 727 39 10), podczas których pracownicy Laboratorium Innowacji Społecznych pomogą wypełnić wniosek,
– kontaktu tel. 58 727 39 08, 58 727 39 10 w godz. 9.00-17.00.
Istnieje także możliwość zorganizowania indywidualnych spotkań za pośrednictwem platformy ZOOM. Zgłoszenia takie należy przesłać mailem na adres bo@gdynia.pl, bądź na wskazane numery telefonów.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?


Formularz projektu można złożyć:
– elektronicznie – wypełniając go w systemie, do którego do 21 lutego odsyłać będzie strona internetowa bo.gdynia.pl,
– za pośrednictwem poczty tradycyjnej – przesyłając wniosek na adres Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia, z dopiskiem „Projekt – Budżet Obywatelski”,
– przez skrzynkę podawczą ePUAP: /LISGdynia/SkrytkaESP/ – wybierając formularz „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”.

O złożeniu wniosku w terminie decyduje data jego doręczenia.

JAK SPRAWDZIĆ, KTO JEST WŁAŚCICIELEM TERENU, NA KTÓRYM MA BYĆ REALIZOWANY PROJEKT?

Numer oraz własność działki można sprawdzić w gdyńskim portalu mapowym. W serwisie bo.gdynia.pl dostępna jest jego instrukcja obsługi. Wątpliwości związane z określeniem własności działki można skonsultować z urzędnikami z Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami i Geodezji.

CZY MOŻNA ZGŁOSIĆ PROJEKT NA TERENIE, KTÓRY NIE NALEŻY DO MIASTA?

Tak, ale niezbędne jest dołączenie zgody właściciela na realizację projektu na jego nieruchomości. Jeśli właścicielem jest osoba prywatna/spółdzielnia/wspólnota, musi wypełnić oświadczenie (wszystkie dokumenty dostępne są na stronie internetowej BO). Jeśli działka należy do podmiotów kontrolowanych przez Skarb Państwa – przedstawiciel instytucji administrującej tą działką także musi podpisać stosowne oświadczenie.
Jeśli zgłoszony projekt zostanie wybrany do realizacji, a działka należy do osoby prywatnej czy innego podmiotu (poza Skarbem Państwa), właściciel działki będzie musiał podpisać umowę, w której przekaże w bezpłatnie używanie posiadaną nieruchomość.

CO SIĘ STANIE PO ZŁOŻENIU WNIOSKU?


Wniosek zostanie poddany weryfikacji – najpierw ogólnej (inaczej formalnej), potem szczegółowej (merytorycznej, techniczno-finansowej). Urzędnicy sprawdzą, czy wniosek jest kompletny i nie brakuje w nim żadnych załączników. Podczas weryfikacji szczegółowej zostanie sprawdzone, czy pomysł jest możliwy do zrealizowania w sposób wskazany we wniosku, a opisana inwestycja/wydarzenie zostało dobrze wycenione. Ważnym kryterium oceny wniosku będzie jego zgodność ze strategiami i programami miasta oraz działaniami finansowanymi z budżetu miasta w poprzednich latach.
Może się zdarzyć, że urzędnicy będą mieli zastrzeżenia dotyczące projektu – w takiej sytuacji skontaktują się z autorami. Na odniesienie się do uwag będzie 5 dni kalendarzowych.
Etap weryfikacji projektów będzie trwał do 24 czerwca 2022. Głosowanie: od 5 do 19 września.