1483 (1183) 2022-01-28 - 2022-02-10

Galion Gdyński czeka na kandydatów

W Gdyni nie brakuje utalentowanych i kreatywnych twórców kultury oraz sztuki – artystów teatralnych, muzyków, pisarzy czy przedstawicieli sztuk wizualnych. Galion Gdyński, czyli nagroda artystyczna prezydenta Gdyni, co roku jest przyznawany najciekawszym z nich. Do 15 lutego można zgłaszać kandydatów do tegorocznej edycji konkursu.


Gala rozdania nagród to podsumowanie minionego roku w kulturze.
Galion Gdyński to wyróżnienie zarówno dla wybitnych artystów, jak i animatorów kultury związanych z gdyńskim środowiskiem. Nagroda jest przyznawana nieprzerwanie od 1995 roku. Trafia również do mecenasów kultury, którzy wspierają organizację wydarzeń w naszym mieście.
Do tegorocznej edycji można zgłaszać kandydatów w oparciu o ich dorobek twórczy za rok 2021.
Galion Gdyński jest przyznawany w czterech kategoriach:
– kreacja artystyczna – trafia do wyróżniających się twórców z Gdyni bądź tych prezentujących swoje prace w naszym mieście,
– animacja kultury – wyróżnienie za wybitne osiągnięcia w organizowaniu życia kulturalnego w mieście i promowaniu gdyńskiej kultury,
– debiut artystyczny – nagroda dla debiutującego twórcy,
– mecenat kultury – wyróżnienie za szczególnie efektywne formy wspierania kultury w mieście.
Laureaci w kategoriach twórczych otrzymają nagrodę finansową. Z kolei laur dla mecenasa kultury jest wyróżnieniem honorowym. W wyjątkowych sytuacjach Galion Gdyński może zostać przyznany także za całokształt twórczości.
Kandydatów do nagrody może zgłosić każdy. Aby to zrobić, należy wypełnić formularz, który jest dostępny online, a także w załączniku poniżej. Zgłoszenia wraz z uzasadnieniem można przesyłać do 15 lutego na adres: wydz.kultury@gdynia.pl.
Laureatów Galionów Gdyńskich za rok 2021 poznamy podczas uroczystej gali.