1483 (1183) 2022-01-28 - 2022-02-10

Jak działa Urząd Miasta i miejskie jednostki?

Weszło w życie rządowe rozporządzenie, które nakłada na urzędy obowiązek pracy zdalnej. Gdynianie będą mogli nadal korzystać z usług magistratu i jego jednostek w sposób elektroniczny czy telefoniczny, a w określonych przypadkach – także osobiście.


Taki stan, zgodnie z treścią rozporządzenia, ma potrwać do 28 lutego. Podjęto działania na celeu zachowanie płynności obsługi. Większość komórek będzie stosować hybrydowy system pracy.
Nadal czynne pozostają punkty obsługi – zarówno te w Urzędzie Miasta, jak i w Gdynia InfoBox oraz Centrum Obsługi Mieszkańca w Centrum Riviera. Mieszkańcy mogą umawiać terminy wizyt tel. 58 626 26 26.
Kancelaria Ogólna w obu budynkach Urzędu Miasta Gdyni jest nieczynna do odwołania. Dokumenty należy składać za pośrednictwem: całodobowych wrzutni na dokumenty, znajdujących się w obu siedzibach, kanałów elektronicznych (ePUAP, Cyfrowy Urząd), tradycyjnej poczty, paczkomatu InPost.
Wydział Spraw Społecznych – korespondencja i wnioski o dodatki mieszkaniowe oaz dodatki osłonowe mogą być dostarczane poprzez pocztę lub wrzutnie w obu budynkach Urzędu Miasta Gdyni. W razie konieczności uzupełnienia wydział wzywa interesantów na umówione godziny. Druki wniosków są dostępne w obu budynkach urzędu w portierniach i na stronach urzędu. Wnioski o wszystkie świadczenia można składać poprzez portal Emp@tia, wnioski w formie papierowej można przesyłać pocztą lub pozostawić we wrzutni przy drzwiach wejściowych do urzędu. Kontakt w sprawie świadczeń drogą mailową: rds@gdynia.pl, kontakt w sprawie świadczeń pod nr. tel. 58 668 85 58 lub 668 85 75. W punkcie Miejskiej Informacji Turystycznej (ul. 10 Lutego 24) jest czynny w godz. 9.00-15.00 punkt informacyjny dot. dodatku osłonowego.
Wydział Architektoniczno-Budowlany – zainteresowane osoby mogą wnosić podania oraz otrzymywać informacje za pośrednictwem operatora pocztowego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub wrzutni znajdującej się w Urzędzie Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni. Wizyty możliwe po umówieniu.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji – obsługa w zakresie wydawania dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego na podstawie wniosków odbywa się przez portal interesanta, ePUAP, Cyfrowy Urząd, wrzutnię na dokumenty, drogą pocztową. Wizyty możliwe po umówieniu.
Referat Energetyki – przyjmuje wnioski dotyczące konkretnych spraw w różnych formach. Dotacje gminne (kontakt pod nr. tel. 58 668 23 53) oraz Program „Czyste Powietrze” (kontakt pod nr. tel. 885 581 668) – wnioski należy składać elektronicznie lub przesłać pocztą. Preferowany. Wizyty po umówieniu. Punkt w COM Riviera – chwilowo nieczynny. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) – deklaracje należy składać elektronicznie lub przesłać pocztą. Kontakt pod nr. tel. 58 668 23 52.
Wydział Środowiska – w sprawie postępowania z odpadami komunalnymi korespondencję należy kierować na adres wyrzucamto@gdynia.pl lub dzwonić pod nr tel. 58 77 22 od 501 do 507, w pozostałym zakresie korespondencję należy kierować na adres wydz.srodowiska@gdynia.pl lub dzwonić pod nr 58 668 84 80 bądź wysłać faxem 58 668 84 70. Spora liczba usług jest także świadczona online.
Biuro Rad Dzielnic – można kontaktować się za pośrednictwem poczty lub telefonicznie. Adresy na stronie www.gdynia.pl/dzielnice. Kontakt z Biurem ds. Dzielnic w godz. 8.00-16.00 pod nr tel. 58 662 48 82 lub mailowo: dzielnice@gdynia.pl.
Samodzielny Referat ds. organizacji pozarządowych – nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone są zdalnie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail). Załatwić sprawy związane ze współpracą miasta z organizacjami pozarządowymi lub nadzorem nad stowarzyszeniami, można tel. 58 662 36 78 lub mailowo: ngo@gdynia.pl. Spotkania po wcześniejszym umówieniu.
Aby załatwić sprawy związane z ewidencją stowarzyszeń zwykłych, przygotowaną dokumentację w formie papierowej należy wrzucić do wrzutni dokumentów przygotowanej w tym celu w budynku Urzędu Miasta przy ul. 10 lutego 24 lub al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych obsługuje najemców po umówieniu telefonicznym bądź mailowym, kasa dla najemców ZBiLK otwarta we wtorki i czwartki w godz. 8.00-13.00.
Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni – wszyscy petenci, których sprawa może być załatwiona zdalnie (elektronicznie lub telefonicznie) prosi się o skorzystanie z tej formy kontaktu. Sprawy, które muszą być załatwione osobiście, będą załatwiane w dotychczasowym trybie.
Zarząd Dróg i Zieleni – preferowany kontakt tel. 58 764 40 00 lub 58 764 40 01 i mailowy: spp@zdiz.gdynia.pl oraz poprzez formularz kontaktowy na stronie. Pilne sprawy nadal będą załatwiane osobiście.
Wydział Ogrodnika Miasta – wnioski o wycinki będą przyjmowane wyłącznie listownie. Wydawanie zaświadczeń o niezalesieniu będzie odbywać się wyłącznie drogą korespondencyjną lub poprzez ePUAP (przyjmowanie również drogą mailową).
Centrum Aktywności Seniora ze względu na troskę o bezpieczeństwo seniorów zawiesza działalność stacjonarną. Zaleca się korzystanie z „Wirtualnego CAS”, strony www.seniorplus.gdynia.pl, grupy społecznościowej na Facebooku „Gdyńscy seniorzy – wirtualnie” oraz kontaktów telefonicznych. Zapisy na drugi semestr zostaną przesunięte na późniejszy termin. Kontakt pod nr. tel. 58 661 55 38.
Gdyńskie Centrum Sportu wstrzymuje zajęcia sportowe i rekreacyjne w ramach „Gdyńskiego Poruszenia” i Budżetu Obywatelskiego.
Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości – obowiązują umówione wizyty. Formalności można załatwić także online.
Wydział Polityki Rodzinnej / Centrum Aktywności Rodziny – kontakt pod nr. tel. 695 442 101 lub email na adres: rodzina@gdynia.pl.
Laboratorium Innowacji Społecznych zawiesza działalność Wymiennikowni, domów sąsiedzkich, UrbanLabu i stacjonarnych punktów konsultacyjnych. Obsługa Budżetu Obywatelskiego będzie realizowana w formie zdalnej. Wnioski będą zbierane wyłącznie w formie elektronicznej bądź powinny być przesyłane za pośrednictwem poczty. Zachowana zostaje obsługa telefoniczna, istnieje też możliwość zorganizowania spotkań online.
Dzielnicowe Ośrodki Pomocy Społecznej preferują kontakt telefonicznie lub mailowo. Pracować będą w dotychczasowych godzinach, czyli od poniedziałku do piątku w godz. 7.45-15.45. W związku z rozporządzeniem mieszkańców prosi się o ograniczenie osobistych wizyt w ośrodku, z wyłączeniem sytuacji wyjątkowych, zagrażających zdrowiu bądź życiu, po uprzednim umówieniu się na wizytę z pracownikiem ośrodka.