1483 (1183) 2022-01-28 - 2022-02-10

Nowa ulica na osiedlu Meksyk? Meksykańska!

Ulica Meksykańska – tę propozycję najczęściej wskazywali mieszkańcy dla nowej ulicy na rewitalizowanym Meksyku.

Autorką pomysłu jest Karolina Głodowska. Prezydent Wojciech Szczurek wniósł na sesję rady miasta projekt uchwały w sprawie nadania ulicy łączącej dworzec PKP Gdynia Chylonia z ul. Hutniczą tej nazwy.
Projekt „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część II” jest realizowany dzięki dofinansowaniu z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska; typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

ikona