1483 (1183) 2022-01-28 - 2022-02-10

Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej od 1 lutego

1 lutego nastąpią zmiany w funkcjonowaniu gdyńskiej komunikacji miejskiej polegające na wprowadzeniu rozkładów jazdy uwzględniających rozpoczęcie eksploatacji elektrobusów oraz zmian w ofercie przewozowej uwarunkowanych obecną sytuacją epidemiczną i budżetową samorządów.Nowe elektrobusy, zakupione przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej sp. z o.o. z dofinansowaniem ze środków unijnych (85% kosztów kwalifikowanych), będą do końca pierwszego półrocza sukcesywnie włączane do eksploatacji. Obsłużą linie: 128, 133, 150, 190, 282, N40 i N94 objęte projektem unijnym oraz dodatkowo 104 i 196 – funkcjonujące w godzinach porannego szczytu przewozowego.
Zakupiono 16 elektrobusów standardowych i 8 przegubowych. Założono, że akumulatory gdyńskich pojazdów będą doładowywane w nocy w zajezdni (tzw. wolne ładowanie), a w dzień na trasie – podczas postojów na pętlach – poprzez ładowarki pantografowe (tzw. szybkie ładowanie).
Jako lokalizację stacji ładowania wskazano pętle: Dom Marynarza (dwie stacje), Dworzec Morski, Muzeum Emigracji, Oksywie Godebskiego, pl. Kaszubski, Witomino Leśniczówka (dwie stacje).
Pozostałe zmiany dostosowują ofertę przewozową do zmian popytu ze strony pasażerów wynikających z pandemii. Mieszkańcy miast ograniczyli swoją mobilność, co przełożyło się na spadek przychodów ze sprzedaży biletów. W takich uwarunkowaniach pewne oszczędności w wydatkach budżetowych na funkcjonowanie komunikacji miejskiej okazały się niezbędne, ale są one relatywnie niewielkie.
Najważniejsze zmiany od 1 lutego:
– wprowadzenie autobusów elektrycznych na pojedyncze kursy na linii trolejbusowej 32 i na liniach autobusowych: 109, 141, 160 i 209 – w ramach dojazdów i zjazdów z bazy PKA na linie obsługiwane tymi pojazdami;
– zastąpienie większości autobusów przez trolejbusy na linii 181 (Kacze Buki – Sopot Reja) w dni powszednie;
– zwiększenie liczby kursów obsługiwanych pojazdami przegubowymi na liniach: X, 109, 173 i 209;
– zmniejszenie częstotliwości kursowania trolejbusów w dni powszednie w godzinach porannego szczytu przewozowego na liniach: 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 30 – z 12 do 15 minut oraz na liniach 23 i 33 – z 24 do 30 minut;
– zmniejszenie częstotliwości kursowania trolejbusów: na liniach 22, 25 i 28 we wszystkie dni tygodnia w godzinach 20-21 w kierunku Cisowej, Pustek Cisowskich i Chyloni do Śródmieścia – z 20 do 30 minut;
– likwidacja dwóch kursów na linii 21 wykonywanych w dni powszednie w godzinach wieczornych na skróconej trasie – z Gdyni Dworca Gł. PKP do Orłowa SKM „Klif”;
– likwidacja na linii 27 w dni powszednie i w soboty w godzinach wieczornych trzech kursów z Cisowej do Kaczych Buków i uruchomienie w zamian trzech kursów zjazdowych w ramach linii 710 z Cisowej do Grabówka oraz czterech kursów linii 27 na części trasy, tj. z Węzła Franciszki Cegielskiej do Kaczych Buków – zapewniających wydłużenie funkcjonowania komunikacji miejskiej w tej relacji do ok. godz. 21.30;
– zmniejszenie częstotliwości kursowania trolejbusów na linii 30 w dni powszednie w godzinach międzyszczytowych (8.00-13.00) – z 20 do 40 minut oraz ograniczenie okresu funkcjonowania tej linii do godziny 13.00;
– ograniczenie okresu funkcjonowania linii trolejbusowej 320 (Dworzec Główny PKP – Przystań Żeglugi) w dni powszednie do godz. 8.30-14.00 przy jednoczesnym zmniejszeniu częstotliwości kursowania z 30 do 40 minut oraz zawieszenie funkcjonowania tej linii w soboty;
– zastąpienie jednej pary kursów na linii autobusowej 125 (Redłowo Szpital – Pogórze Dolne) w dni powszednie w godzinach porannego szczytu przewozowego przez parę kursów na linii 105 (Redłowo Szpital – Mechelinki), co zapewnia dodatkowe połączenie na trasie Pogórze Dolne – Mechelinki – Pogórze Dolne;
– zastąpienie na linii 105 kursu zjazdowego z Mechelinek do Pogórza Dolnego oraz kursu na linii 125 z Pogórza Dolnego do Redłowa w dni powszednie w godzinach wieczornych kursem linii 105 na całej trasie tej linii – z Mechelinek do Redłowa;
– zmniejszenie częstotliwości kursowania autobusów na linii 119 (Dworzec Morski – Syrokomli) w dni powszednie w godz. międzyszczytowych (8.30-13.30) – z 20 do 30 minut oraz skrócenie okresu funkcjonowania tej linii o godzinę (do godz. 17.00);
– uruchomienie na linii 140 dodatkowego kursu w dni powszednie i soboty w godzinach wieczornych z Dworca Głównego PKP do Wiczlina Niemotowa;
– wycofanie linii 147 z obsługi ul. Polskiej (skrócenie 3 kursów do Dworca PKP);
– uruchomienie dodatkowych par kursów na linii 160 (Dworzec Główny PKP – Chwarzno Polanki) w dni powszednie i soboty w godzinach wieczornych, umożliwiające zmniejszenie liczby zajazdów autobusów linii 147 do przystanku Chwarzno Polanki;
– likwidacja kilku kursów na linii 141 (Witomino Sosnowa – Pogórze Górne) w dni powszednie w godzinach szczytów przewozowych oraz uruchomienie dodatkowego kursu w dni powszednie w godzinach wieczornych z Witomina do Pogórza Górnego, wydłużającego okres funkcjonowania komunikacji miejskiej w tej relacji o 30 minut;
– zmniejszenie liczby kursów na linii 159 (Chylonia Dworzec PKP – Pustki Cisowskie) – poprzez likwidację kursów w dni powszednie w godzinach popołudniowego szczytu przewozowego oraz kursów w niedziele i święta;
– zmniejszenie liczby kursów na linii 180 (Karwiny Tuwima – Redłowo Szpital) w dni powszednie w porannym szczycie przewozowym oraz skrócenie funkcjonowania linii w dni powszednie do godz. 15.30;
– zmniejszenie częstotliwości kursowania autobusów linii 182 (Węzeł Franciszki Cegielskiej – Obłuże Maciejewicza) w dni powszednie w godzinach międzyszczytowych (8.30-13.30) – z 20 do 40 minut oraz ograniczenie okresu funkcjonowania linii do godz. 17.30;
– zmniejszenie liczby kursów na linii 190 (pl. Kaszubski – Witomino Leśniczówka) w dni powszednie w godzinach porannego szczytu przewozowego oraz uruchomienie dodatkowego kursu w godzinach wieczornych;
– zmniejszenie liczby kursów na linii szczytowej 209 (pl. Kaszubski – Babie Doły) – poprzez likwidację w dni powszednie wszystkich kursów w godzinach popołudniowego szczytu przewozowego;
– ograniczenie okresu funkcjonowania linii W (Redłowo Szpital – Pustki Cisowskie) w niedziele i święta do godzin 10.00-19.00 (zamiast 9.00-20.00);
– wydłużenie trasy linii nocnej N40 (Pogórze Dolne – Dworzec Główny PKP) w godzinach porannych z Dworca Głównego PKP do Witomina Leśniczówki oraz uruchomienie w tym czasie dodatkowego kursu na wydłużonej trasie (w rezultacie wykorzystania dojazdów autobusów na linię 150 z zajezdni na Pogórzu Dolnym);
– wydłużenie trasy linii nocnej N94 (Węzeł Franciszki Cegielskiej – Pogórze Górne) w godz. 23.00-24.00 o odcinek Witomino Leśniczówka – Węzeł Franciszki Cegielskiej oraz uruchomienie w tym czasie dodatkowego kursu na tej linii na wydłużonej trasie (w związku z wykorzystaniem zjazdów z linii 150 do zajezdni na Pogórzu Dolnym);
– likwidacja wszystkich kursów zjazdowych autobusów, wykonywanych pod numerem 700 na trasach z Dworca Morskiego, Domu Marynarza i Witomina Leśniczówki do Kaczych Buków;
– likwidacja kilku kursów dojazdowych autobusów z bazy PKM w Kaczych Bukach, wykonywanych pod numerem 740, na trasie z Kaczych Buków do Dworca Głównego PKP w soboty, niedziele i święta;
– likwidacja wszystkich kursów dojazdowych autobusów 759 z zajezdni na Pogórzu Dolnym do Chyloni;
– likwidacja wszystkich kursów zjazdowych autobusów 770 do bazy PKA na trasie z Pustek Cisowskich do Pogórza Dolnego we wszystkie dni tygodnia;
– uruchomienie kilku kursów zjazdowych autobusów do bazy PKA, pod numerem 770, na trasie z Witomina Leśniczówki do Pogórza Dolnego w poszczególnych dniach tygodnia w godzinach wieczornych.
Ponadto w celu przeciwdziałania opóźnieniom w dni powszednie w godzinach szczytu popołudniowego trolejbusy linii 31 we wszystkich kursach skierowane zostaną do pętli Dąbrowa Miętowa, a autobusy linii X nie będą obsługiwać pętli Karwiny Nowoliczlińska i po przystanku Anyżowa 01 skręcą od razu na Obwodnicę.
W ten sposób ujednolicona zostanie trasa w obu kierunkach (w szczycie porannym trasa linii X nadal będzie obejmować tę pętlę).
Szczegóły na zkmgdynia.pl.

ikona