1497 (1197) 202-05-27 - 2022-06-02

Porozmawiajmy o rewitalizacji w czerwcu

Laboratorium Innowacji Społecznych zaprasza na spotkania, podczas których mieszkańcy gdyńskich podobszarów rewitalizacji mogą porozmawiać o zmianach w ich najbliższym sąsiedztwie.


W czerwcu spotkania odbędą się:
– na Witominie: w poniedziałki 6, 13, 20, 27.06 w godz. 9.30-11.30 oraz w środy: 1, 8, 15, 22, 29.06 w godz. 15.30-17.30 w punkcie przy budowie Przystani Widna 2A (wejście od strony ul. Chwarznieńskiej, vis a vis CH Vitava);
– na Oksywiu: w środy 1, 8, 22, 29.06 w godz. 14.00-18.00 w SPOT Światłowcy Rodziny i Dziecka, ul. Śmidowicza 49 (budynek Przystani);
– na osiedlu Meksyk: w środy: 1, 8, 15, 22, 29.06 w godz. 9.00-11.00 oraz w czwartki: 2, 9, 23, 30.06 w godz. 16.00-17.30 w punkcie przy ul. Hutniczej (obok Straży Pożarnej).
Więcej informacji na temat rewitalizacji oraz spotkań na jej temat można uzyskać:
– telefonicznie: 58 727 39 04 (Laboratorium Innowacji Społecznych, Dział Inwestycji),
– mailowo: rewitalizacja@lis.gdynia.pl, a.brzoskowska@lis.gdynia.pl (Oksywie), m.listwon@lis.gdynia.pl (Witomino), a.dalecka@lis.gdynia.pl (os. Meksyk).
Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

ikona