1497 (1197) 202-05-27 - 2022-06-02

Środowiskowy Dom Samopomocy zaprasza

Środowiskowy Dom Samopomocy (ul. Maczka 1) zaprasza dorosłe osoby po kryzysach psychicznych na zajęcia aktywizujące.


Placówka oferuje zajęcia w pracowniach plastycznej, witrażowej, multimedialnej, aktywizację ruchową, a także wsparcie psychologiczne i socjalne. W ramach zajęć w godz. 8.00-14.00 uczestnicy skorzystają z dwóch posiłków. Zajęcia są nieodpłatne. Uczestnicy ponoszą odpłatność za posiłki.
Szczegóły w siedzibie przy ul. Maczka 1, pod nr. tel. 58 622 88 55, mailowo: sdsmaczka1@sds1gdynia.pl.

ikona