1498 (1198) 2022-06-03 - 2022-06-09

Buduj karierę dzięki programowi „30+ na start”

To szansa dla tych, którzy mają powyżej 30 lat i szukają pracy lub chcą poprawić swoją sytuację zawodową. Trwa trzeci etap programu „30+ na start”, który jest skierowany do mieszkańców Gdyni, Sopotu, Gdańska, a także powiatów puckiego i wejherowskiego. Do udziału w nim wciąż mogą się zgłaszać osoby bezrobotne.


Projekt jest skierowany do osób powyżej 30. roku życia – zarówno bezrobotnych, jak i pracujących (zatrudnionych na podstawie umów krótkoterminowych lub umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości 120% minimalnego wynagrodzenia). Do udziału w nim mogą się zgłaszać gdynianie, Sopotu, Gdańska, a także powiatów puckiego i wejherowskiego.
Uczestnicy programu mogą liczyć na pomoc w określeniu ścieżki zawodowej poprzez: wsparcie psychologiczno-doradcze, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy oraz warsztaty z technik aktywnego poszukiwania pracy. Ponadto będą mogli zdobyć doświadczenie zawodowe.
Rekrutacja składa się z trzech etapów. Pierwszy krok to złożenie formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami. Dokumenty są dostępne na stronie internetowej Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. Następnie komisja rekrutacyjna dokona oceny formalnej i merytorycznej zgłoszenia. Ostatni etap to rozmowa rekrutacyjna.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości przy ul. 10 Lutego 24 i działa od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, tel. 58 668 20 32 lub 58 668 20 30, e-mail: projektzit@gdynia.pl.
Całkowita wartość projektu to 1 513 333,42 zł. Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w kwocie: 1 437 666,75 zł. „30+ na start” to projekt realizowany w partnerstwie z Biurem Projektów Europejskich Wojciecha Miłosza.
Projekt „30+ na start (III)” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 5 - Zatrudnienie, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa, Poddziałanie 5.2.1 Aktywizacja zawodowa – mechanizm ZIT, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.

  • ikonaOpublikowano: 02.06.2022 13:54
  • ikona

    Autor: Karolina Szypelt (k.szypelt@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 02.06.2022 13:55
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona