Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1498 (1198) 2022-06-03 - 2022-06-09

Gdynia w Klimacie – ślad wodny

W czerwcu zwracamy się ku kolejnemu tematowi związanemu z klimatem. To woda pokrywająca większość Ziemi zwanej „Błękitną planetą”.

Jednak w zdecydowanej większości (97% światowych zasobów) jest to woda słona - niezdatna do picia dla ludzi i większości zwierząt. Woda słodka, dostępna do spożycia stanowi niecały 1%, pozostała część jest zmagazynowana w lodowcach oraz lodach Arktyki i Antarktyki. Zasoby wody pitnej na świecie są ograniczone i podlegają nieustannej presji wynikającej z działalności człowieka w dziedzinie przemysłu, rolnictwa i gospodarki komunalnej.
Dlatego tak istotne jest dbanie o zasoby wodne, których wpływ na nasze życie jest ogromny.
Jednym ze sposobów jest oszczędzanie wody pitnej – płynącej w naszych kranach i używanie jej racjonalnie, kolejnym – magazynowanie wody deszczowej (aby nie spływała gwałtownie do mórz, zwiększając tym samym zasoby wody słonej) i stosowanie jej w naszych domach lub ogródkach.
Zakłócenie obiegu wody na naszej planecie to zjawisko ściśle powiązane ze zmianami klimatu – podwyższenie globalnej temperatury powoduje nadmierne parowanie gruntów, susze, gwałtowne zjawiska pogodowe – takie jak ulewne deszcze i huragany - a w konsekwencji utrudnione wchłanianie wody do gleby i dalsze skutki – na przykład powodzie i zalania. O ile podwyższona temperatura ma związek z emisją gazów cieplarnianych, o tyle kryzys wodny jest tego konsekwencją.
Dlatego tak istotne jest racjonalne korzystanie z wody pitnej, gdyż coraz więcej regionów (także w Polsce) odczuwa jej niedobory i jest zmuszonych do ograniczania zużycia wody.
Woda jest stosowana nie tylko bezpośrednio przez nas i w przemyśle – to składnik każdej produkcji – od pomidora po budynki. Coraz częściej słyszymy o śladzie wodnym danych produktów – to właśnie wyliczenie, ile wody wykorzystano na etapie wytwarzania, hodowli lub uprawy, aby powstał dany produkt. I tak do 1 kg jabłek potrzeba 800 l. wody, a do 1 kg kurczaka już 4300 l. Osobną kwestią jest produkcja ubrań – tu ślad wodny jednej pary jeansów to aż 8000 litrów. To ogromne ilości. Warto zatem kupować odpowiedzialnie, dawać produktom nowe życie i zwracać uwagę na sposób produkcji towarów, które wybieramy.
Więcej szczegółów znajduje się tutaj
https://klimada2.ios.gov.pl/slad-wodny/

baner Gdynia w klimacie

ikona