1498 (1198) 2022-06-03 - 2022-06-09

Gdyńskie innowacje wśród najlepszych w Polsce

Pierwsza mobilna ładowarka pojazdów elektrycznych zasilana z sieci trolejbusowej i Gdyńska Platforma Dialogu – to gdyńskie innowacje, które zdobyły uznanie w konkursie „Innowacyjny Samorząd” w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Laury odebrał wiceprezydent Gdyni ds. innowacji Michał Guć, który wziął także udział w dyskusji na temat cyfrowej przyszłości lokalnej administracji.


Mobilna ładowarka pojazdów elektrycznych z trolejbusowej sieci trakcyjnej to wspólna inicjatywa miasta Gdynia i Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej.
W ten sposób jeszcze w 2021 roku w Gdyni powstała pierwsza taka w Polsce stacja ładowania pojazdów elektrycznych, która wykorzystuje prąd odzyskany z trolejbusów.
Gdyńska Platforma Dialogu uzupełnia katalog rozwiązań lokalnej partycypacji obywatelskiej. Dzięki niemu gdynianie mogą brać udział w konsultacjach społecznych i dialogu także online, za pośrednictwem strony www.konsultujemy.gdynia.pl.

ikona