1498 (1198) 2022-06-03 - 2022-06-09

Nagrody dla dziennikarzy i mediów służących Polonii wręczone

Dziennikarze z Izraela, Wielkiej Brytanii, Polski i Stanów Zjednoczonych to tegoroczni laureaci Nagrody im. Macieja Płażyńskiego. Wyróżnienie trafia do przedstawicieli mediów, którzy mówią o Polsce i Polakach oraz promują wiedzę o naszym kraju za granicą. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 28 maja w Muzeum Emigracji w Gdyni.


W kategorii „Dziennikarz medium polonijnego” nagrodę otrzymał Waldemar Biniecki.
Kwartalnik „Kalejdoskop” uhonorowano w kategorii „Redakcja medium polonijnego”.
W kategorii „Dziennikarz krajowy publikujący na tematy polonijne” laureatem został Kamil Turecki.
W kategorii „Dziennikarz zagraniczny publikujący na temat Polski, Polaków i Polonii” nagrodzono Kasię Maderę z BBC World News.
Intencją Nagrody im. Macieja Płażyńskiego jest zachowanie dokonań patrona nagrody – działacza opozycji antykomunistycznej, niekomunistycznego wojewody gdańskiego, marszałka Sejmu RP i wicemarszałka Senatu RP, prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska.
Gratulujemy!

  • ikonaOpublikowano: 02.06.2022 14:20
  • ikona

    Autor: Karolina Szypelt (k.szypelt@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 02.06.2022 14:22
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona