1498 (1198) 2022-06-03 - 2022-06-09

Za nami XLII sesja Rady Miasta

25 maja odbyła się XLII sesja Rady Miasta Gdyni. Podczas obrad radni podjęli uchwały dotyczące m.in. parkingów kubaturowych, połączenia przedszkola i szkoły podstawowej w zespół szkolno-przedszkolny czy też zmian w budżecie miasta.


Podczas sesji Rada Miasta Gdyni przyjęła uchwały dotyczące m.in.:
  • wyrażenia woli przystąpienia do realizacji w formule partnerstwa publiczno - prywatnego zadania pn. „Budowa parkingu/parkingów kubaturowych wraz z zarządzaniem powstałą infrastrukturą przy ul. Lotników lub/i ul. Kieleckiej w Gdyni”
  • ustanowienia pomników przyrody w dzielnicach Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo, Grabówek, Babie Doły oraz Oksywie: 56 buków pospolitych rosnących wzdłuż al. Marsz. Piłsudskiego („Aleja bukowa”), grupa 2. dębów szypułkowych przy ul. A. Kostki-Napierskiego („Kostek 1” i „Kostek 2”), grupa 4 jarzębów szwedzkich i 3 kasztanowców zwyczajnych rosnących przy ul. Śmidowicza („Grupa Oksywska”), dąb szypułkowy przy ul. Beniowskiego („Dąb Beniowskiego”), dąb szypułkowy przy ul. Dedala („Dedal”), dąb bezszypułkowy przy ul. Ikara („Ikar”).
  • połączenia Przedszkola nr 30 w Gdyni i Szkoły Podstawowej nr 28 im Lotników Polskich w Gdyni w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Gdyni,
  • zmian budżecie miasta Gdyni na 2022 rok,
  • nadania imienia Przedszkolu nr 49 w Gdyni. Przedszkole nr 49 w Gdyni przy ul. kadm. Włodzimierza Brunona Steyera 2 otrzymało imię „Bajkowy Ogród”.
  • zawarcia porozumienia z Gminą Wiejską Kosakowo dotyczącego współpracy przy prowadzeniu kąpieliska Gdynia Babie Doły.
Ponadto na sesji przedstawione zostały sprawozdania z Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa oraz Rady Dzielnicy Karwiny.
Więcej na www.gdynia.pl/bip.

ikona