Uwaga! W sobotę PKO Gdynia Półmaraton. Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
1499 (1199) 2022-06-10 - 2022-06-23

Przyłącz się do sieci

Zarząd PEWIK Sp. z o.o. zachęca osoby, których nieruchomości są obecnie przyłączone do sieci wodociągowej i/lub do sieci kanalizacji sanitarnej PEWIK i które pobierają wodę i/lub odprowadzają ścieki bezumownie, by do 1 września 2022 r. zgłosiły się do spółki (ul. Witomińska 21) w celu zawarcia umowy o zaopatrzenie wody i/lub odbiór ścieków.


Niezgłoszenie faktu bezumownego poboru wody i/lub odprowadzania ścieków w tym terminie skutkować będzie m.in. obciążeniem klienta kosztami świadczenia tych usług za 36 miesięcy wstecz.

ikona