1499 (1199) 2022-06-10 - 2022-06-23

Wolontariusze poszukiwani

Teatr Gdynia Główna szuka wolontariuszy do wakacyjnych projektów.


To propozycja dla aktywnych osób zainteresowanych kulturą. Współpraca w ramach wolontariatu może być szansą na zdobycie cennych doświadczeń w organizacji wydarzeń kulturalnych.
Projekty, w których mieliby uczestniczyć wolontariusze, to: Odyseja Schulzowska 2022 (4 wydarzenia w terminie 25 czerwca -19 sierpnia) oraz Ogólnopolski Festiwal Teatralny „Pociąg do Miasta – Stacja Sanatorium 2022” w terminie 8-13 sierpnia.
Zgłaszać się można poprzez stronę
www.teatrgdyniaglowna.pl.

ikona