Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1499 (1199) 2022-06-10 - 2022-06-23

XLIII Sesja Rady Miasta Gdyni i debata nad raportem o stanie gminy

21 czerwca o godz. 16.00 w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) rozpocznie się XLIII Sesja Rady Miasta Gdyni. Obrady zaplanowano na 21 i 22 czerwca (od godz.10.00). Będzie im towarzyszyć debata nad raportem o stanie gminy.


Głosowaniu zostaną poddane projekty uchwał w sprawach:
 • 7.1. udzielenia Prezydentowi Miasta Gdyni wotum zaufania;
 • 7.2. przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2021;
 • 7.3. zatwierdzenia sprawozdania z wykonania sprawozdania finansowego i budżetu Miasta Gdyni w roku 2021;
 • 7.4. udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gdyni za rok 2021;
 • 7.5. ustalenia kwoty kalkulacyjnej przypadającej na jednego mieszkańca dzielnicy
 • w Gminie Miasta Gdyni;
 • 7.6. zmieniająca uchwałę nr XXXIV/1110/21 Rady Miasta Gdyni w sprawie opłaty miejscowej na terenie Gdyni;
 • 7.7. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni – tzw. Osiedle Meksyk;
 • 7.8. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat w żłobkach utworzonych przez Gminę Miasta Gdyni;
 • 7.9. wprowadzenia regulaminów korzystania z wyznaczonych miejsc piknikowych na terenach gminnych;
 • 7.10. ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy gen. Maczka;
 • 7.11. ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy ks. Edmunda Makowskiego;
 • 7.12. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przy ul. Nałkowskiej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni;
 • 7.13. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przy ul. Sanockiej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni;
 • 7.14. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przy ul. Rybińskiego stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni;
 • 7.15. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przy ul. Płk. Dąbka stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni;
 • 7.16. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni;
 • 7.17. wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Mikołaja Kopernika 13-15 klatka 13, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
 • 7.18. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przy ul. Chwarznieńskiej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni;
 • 7.19. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej przy ul. Władysława IV w trybie bezprzetargowym;
 • 7.20. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej przy ul. Jana z Kolna w trybie bezprzetargowym;
 • 7.21. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej w rejonie ul. Chwarznieńskiej, w trybie bezprzetargowym;
 • 7.22. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej przy ul. Legionów w trybie bezprzetargowym;
 • 7.23. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości przy bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego na działkach nr 432, 364, 371 obręb 0016 Kamienna Góra;
 • 7.24. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej przy ul. Paderewskiego;
 • 7.25. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej przy ul. Abrahama;
 • 7.26. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej przy ul. Bp. Dominika;
 • 7.27. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej przy ul. Palmowej/ul.Gruszkowej 6;
 • 7.28. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej przy ul. Kapitańskiej.
***
Mieszkańcy chcący zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy (zgodnie z art. 28aa ust. 6, 7 i 8 ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r.) powinni do 20 czerwca złożyć pisemne zgłoszenie.
Zgłoszenie musi być poparte podpisami co najmniej 50 osób.
Szczegóły na bip.um.gdynia.pl.

ikona