Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1500 (1200) 2022-06-24 - 2022-06-30

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 5158/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 14.06.2022 r., nieruchomości, o powierzchni 572 m², stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Mickiewicza w Gdyni, oznaczonej jako działka nr 263 obręb 0016 Kamienna Góra, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00000126/7, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat, z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przez wspólnotę mieszkaniową celem poprawy funkcjonalności nieruchomości przy budynku wielorodzinnym.
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od 20.06.2022r. oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni  (https://eto.um.gdynia.pl/) i na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip oraz https://uwgdansk.bip.gov.pl/wykazy-nieruchomosci-wnisp/wykazu nr 13/2022 nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej – część działki nr 1996 o pow. 110 m2 i część działki nr 1998 o pow. 1 m2 obręb nr 0019 Mały Kack, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni tj. od 24 czerwca 2022 r. do 14 lipca 2022 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania starosty z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu nr 15/2022 nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gdyni przy ul. Płk. Dąbka 122 oznaczonej jako część działki nr 411 obręb 0021 Oksywie, o powierzchni 0,0500ha do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata, z przeznaczeniem pod uprawę roślin, zieleń i rekreację, bez prawa ponoszenia trwałych nakładów o charakterze inwestycyjnym, szczególnie w postaci budowli i obiektów budowlanych.
Wykaz wywieszono na okres od 24.06.2022 roku do 14.07.2022 roku. Treść wykazu jest publikowana na stronie internetowej w BIP Urzędu Miasta Gdyni oraz Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 5161/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 14 czerwca 2022 roku, nieruchomości o powierzchni 310 m² położonej w Gdyni przy ul. Chabrowej/ul. Malinowej, obręb 0024 Pustki Cisowskie, oznaczonej jako część działki 174,184 i 190/2, dla której prowadzone są księgi wieczyste nr odpowiednio: GD1Y/00017301/0, GD1Y/00008015/2, GD1Y/00017303/4; przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas określony – 3 lata. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka przydomowa.
Wykaz został opublikowany na stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni i na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni na okres 21 dni od 15 czerwca 2022 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania starosty z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu nr 16/2022 nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gdyni przy ul. Płk. Dąbka 122 oznaczonej jako część działki nr 411 obręb 0021 Oksywie, o powierzchni 0,0525ha do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata, z przeznaczeniem pod uprawę roślin, zieleń i rekreację, bez prawa ponoszenia trwałych nakładów o charakterze inwestycyjnym, szczególnie w postaci budowli i obiektów budowlanych.
Wykaz wywieszono na okres od 24.06.2022 roku do 14.07.2022 roku. Treść wykazu jest publikowana na stronie internetowej w BIP Urzędu Miasta Gdyni oraz Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
***
Rada Nadzorcza Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej „Śródmieście” Sp. z o.o.
ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa zarządu Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej „Śródmieście” Sp. z o.o. w Gdyni.
Szczegóły postępowania dostępne na stronie internetowej spółki www.spls.pl.
***
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 (ul. Płk. Dąbka 277)
ogłasza nabór na stanowisko konserwatora w wymiarze 0,5 etatu.
Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie do 15.07.2022 r. w sekretariacie SOSW nr 1 w dni robocze w godzinach pracy albo pocztą na w/w adres (liczy się data wpływu do SOSW Nr 1). Kontakt tel. 58 625 48 55.
Szczegóły w linku https://bit.ly/3OifSKU.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń (www.eto.um.gdynia.pl) Urzędu Miasta Gdyni, na okres 21 dni, od 8.06.2022 r. do 28.06.2022 r. wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 5138/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 07.06.2022r, zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Węglowej 11, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do oddania w użytkowanie na rzecz Federacji Związków Zawodowych Marynarzy i Rybaków.
Wymieniona nieruchomość oznaczona jest ewidencyjnie w obrębie 0026, Śródmieście nr: 2533, objęta jest KW nr GD1Y/00018959/4.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 5133/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 7 czerwca 2022 roku, nieruchomości o powierzchni 80 m² położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej 72, obręb 0010 Chylonia, oznaczonej jako część działki 1416, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00017305/8; przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieokreślony. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działalność handlowa.
Wykaz został opublikowany na stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni i elektronicznej tablicy ogłoszeń na okres 21 dni od 9 czerwca 2022 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni oraz stronach internetowych Urzędu Miasta Gdyni wykazu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Widnej 4c opisanej jako działka gruntu nr 204/10 obręb 0028 Witomino-Radiostacja o pow. 14 m2, przeznaczonej do bezprzetargowego oddania w użytkowanie wieczyste. Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 5157/22/VIII/P z 14.06.2022 r. zostaje opublikowany na okres 21 dni od 17.06.2022 do 8.07.2022 roku.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 5164/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14 czerwca 2022 roku, nieruchomości o powierzchni 691 m² położonej w Gdyni przy ul. Morskiej, oznaczonej jako działka nr 629 obręb 0018 Leszczynki, zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Gdyni o numerze GD1Y/00017306/5 – przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego użytkownika na miejsca postojowe.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od 17 czerwca 2022 r. do 8 lipca 2022 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 5162/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 14 czerwca 2022 roku, nieruchomości o pow. 169 m² położonej w Gdyni przy ul. Podgórnej, oznaczonej jako część działki nr 494 obręb 0015 Grabówek, zapisanej w KW Sądu Rejonowego w Gdyni o nr. GD1Y/00001140/8 – przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat na rzecz osoby fizycznej na działkę przydomową.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od 17 czerwca 2022 r. do 8 lipca 2022 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 5139/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 7 czerwca 2022 roku, nieruchomości o powierzchni 100 m² położonej w Gdyni przy ul. Filomatów, oznaczonej jako część działki nr 37/1 obręb 0015 Grabówek, zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Gdyni o numerze GD1Y/00026557/5 – przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat na rzecz osoby prawnej na zagospodarowanie terenu.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od 14 czerwca 2022 r. do 5 lipca 2022 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że na elektronicznej tablicy ogłoszeń (https://eto.um.gdynia.pl) Urzędu Miasta Gdyni, umieszczono wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy al. Zwycięstwa, oznaczonej jako działki nr 158, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 166 obręb Redłowo, o łącznej powierzchni 2502 m2, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym.
Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 5165/22/VIII/P z 14.06.2022 r. wywieszony jest na okres minimum 21 dni, tj. do 6.07.2022 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 5133/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 7 czerwca 2022 roku, nieruchomości o pow. 80 m² położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej 72, obręb 0010 Chylonia, oznaczonej jako część działki 1416, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00017305/8; przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieokreślony. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działalność handlowa.
Wykaz został opublikowany na stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni i elektronicznej tablicy ogłoszeń na okres 21 dni od 09 czerwca 2022 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazów, stanowiących załączniki do:
– Zarządzenia nr 5135/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 7 czerwca 2022 roku, nieruchomości o powierzchni 62 m² położonej w Gdyni przy ul. Promiennej, obejmującej część działki nr 184, obręb 0029 Witomino-Leśniczówka, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00023705/7, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony. Na gruncie znajduje się część pomieszczenia gospodarczego. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy – działka przydomowa.
– Zarządzenia nr 5136/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 7 czerwca 2022 roku, nieruchomości o powierzchni 330 m² położonej w Gdyni przy ul. Polnej, obejmującej część działki nr 564/2, obręb 0029 Witomino – Leśniczówka, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00000752/4 oraz działkę nr 563 obręb 0029 Witomino-Leśniczówka, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00023741/1, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony. Grunt nie jest zabudowany. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy – działka rekreacyjna.
Wykazy zostały opublikowane na stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni i elektronicznej tablicy ogłoszeń na okres 21 dni od 13 czerwca 2022 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazów, stanowiących załączniki:
1) do Zarządzenia nr 5130/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 7.06.2022 roku, nieruchomości o łącznej powierzchni 63 m² położonej w Gdyni przy ul. Orląt Lwowskich, obręb 0025 Redłowo, oznaczonej jako części działek nr 1208/8 i nr 1208/9, dla których prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00004510/4, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony, z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu - działka przydomowa.
2) do Zarządzenia nr 5131/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 7.06.2022 roku, nieruchomości o łącznej powierzchni 92 m² położonej w Gdyni przy ul. Orląt Lwowskich, obręb 0025 Redłowo, oznaczonej jako część działek nr 1208/8 i nr 1208/7 , dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00004510/4, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony, z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu - działka przydomowa.
3) do Zarządzenia nr 5134/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07.06.2022 roku, nieruchomości o powierzchni 110 m² położonej w Gdyni przy ul. Legionów 94a, obręb 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana, oznaczonej jako część działki nr 1643, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00024646/2, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata, z przeznaczeniem na gastronomię wraz z zagospodarowaniem terenu sąsiedniego celem poprawy funkcjonalności prowadzonej działalności.
Wykazy zostały opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni i elektronicznej tablicy ogłoszeń na okres 21 dni od 9 czerwca 2022 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 5127/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 7.06.2022 roku obejmującego nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczone do oddania w najem na czas nieoznaczony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Więcej infomacji dostępnych na stronie www.investgdynia.pl lub pod nr tel. 58 668 89 44/ 58 668 85 53.
Wykaz opublikowano 8.06.2022 r. na okres 21 dni, który upływa z dn. 29.06.2022 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 5132/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 7.06.2022 roku, nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Sandomierskiej oznaczonej w obrębie 0019 Mały Kack jako część działki nr 1264/2, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony, o powierzchni 80 m² z przeznaczeniem na: zagospodarowanie terenu – rekreacja, zieleń, uprawa roślin.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni: od 10.06.2022 r. do 30.06.2022 r. oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczeń użytkowych stanowiących własność Gminy Miast Gdyni, który odbędzie się 14 lipca 2022 r. o godz. 11.00 w sali nr 105 (I piętro) w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni.
Lokale biorące udział w przetargu: ul. Abrahama 62, ul. Abrahama 74, ul. Chylońska 59-63, ul. Derdowskiego 9-11, ul. Harcerska 15/23, ul. Morska 61, ul. Morska 108A-C, ul. Morska 117, ul. Nowogrodzka 14, ul. Nowogrodzka 38A, ul. Orłowska 66, ul. Portowa 7, ul. Portowa 11, ul. Słowackiego 46, dwa lokale przy ul. Starowiejskiej 25, ul. Śląska 31, ul. Śląska 60A, ul. Świętojańska 139, ul. Wójta Radtkego 47 oraz ul. Zgoda 1/11.
Informacje dot. przetargu znaleźć można na stronie www.investgdynia.pl oraz pod nr tel. 58 668 89 44, 58 668 85 53.

  • ikonaOpublikowano: 23.06.2022 09:07
  • ikona

    Autor: Karolina Szypelt (k.szypelt@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 24.06.2022 11:49
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona