1500 (1200) 2022-06-24 - 2022-06-30

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 – trwają zgłoszenia

Osoby sprawujące całodobową opiekę nad zależnymi członkami rodziny często nie mają możliwości oderwania się od codziennych obowiązków. Program „Opieka wytchnieniowa” umożliwia opiekunom odpoczynek, złapanie oddechu, bądź po prostu załatwienie spraw.


Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów wspólnie zamieszkujących i sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.
Program realizowany jest w formie:
a) świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego:
  • w miejscu zamieszkania, dla 20 dzieci niepełnosprawnych
  • w miejscu zamieszkania, dla 70 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  • w placówkach PSONI Koło w Gdyni, dla 15 dzieci niepełnosprawnych;
b) świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego:
  • dla 40 niepełnosprawnych dzieci;
  • w Gdyńskich Ośrodkach Wsparcia dla 10 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
Kwalifikacja do przyznania usługi opieki wytchnieniowej następuje na podstawie:
karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa, którą wypełnia opiekun osoby niepełnosprawnej;
  • kserokopii aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/ o niepełnosprawności;
  • karty pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM, którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka.
Dokumenty można pobrać ze strony www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-wytchnieniowa---edycja-2022.
Komplet dokumentów należy złożyć osobiście w Gdyńskim Centrum Usług Opiekuńczych, ul. Warszawska 67A, pokój nr 7, w godz. 8.30-14.30, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z koordynatorem Programu Dorotą Sykut, tel. 789 259 657.
Uczestnik programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej, nie ponosi za nią odpłatności.
Resortowy Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 realizuje Gdyńskie Centrum Usług Opiekuńczych. Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

ikona