1500 (1200) 2022-06-24 - 2022-06-30

Wojciech Szczurek nowym prezesem OMGGS

20-miesięczna kadencja Jacka Karnowskiego na stanowisku prezesa Rady Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot dobiegła końca. Zgodnie z zasadą rotacyjności pałeczkę od prezydenta Sopotu przejął prezydent Gdyni Wojciech Szczurek. Pokieruje on Radą OMGGS-u do wyborów samorządowych w 2023 roku.

– Mamy za sobą lata znakomitej współpracy. Cieszę się, że nasze stowarzyszenie to nie tylko przestrzeń do tego, by rozwiązywać konkretne tematy, które nurtują wszystkie gminy, te największe i te najmniejsze naszej metropolii, ale także przede wszystkim znakomita atmosfera. Taki klimat partnerstwa, wzajemnej pomocy, którą dzielimy się między sobą – to bardzo ważne. Dzisiaj największe wyzwanie to oczywiście ustawa metropolitarna. Musimy robić co w naszej mocy, żeby ta ustawa przyjęta, co warto podkreślić, przez senat, uzyskała poparcie. – zapowiada nowy prezes Rady OMGGS, prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.
Trójmiejski Obszar Metropolitarny Gdańsk-Gdynia-Sopot powołano do życia blisko 11 lat temu, 15 października 2011 roku. Powstał z inicjatywy ówczesnego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza i nazywał się pierwotnie Gdański Obszar Metropolitarny. Akt założycielski podpisało 28 samorządów. Dziś OMGGS skupia 59 miast, gmin i powiatów, obejmujących obszar 1/3 województwa pomorskiego, zamieszkały przez 1,6 mln mieszkańców.
Rada OMGGS, w której zasiada nie mniej niż 6 i nie więcej niż 12 osób, wytycza i weryfikuje strategiczne kierunki rozwoju metropolii. Kierują nią prezesi, którzy piastują stanowisko rotacyjnie przez 20 miesięcy. Decyzję o rotacyjnej prezesurze podjęto po wyborach samorządowych w 2018 roku.

ikona