1518 (1218) 2022-12-02 - 2022-12-08

Bądź rodziną zastępczą

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe oraz zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego.


Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie przy ul. Abrahama 55 lub pod nr. tel. 58 622 60 20 lub 58 627 20 24.