1518 (1218) 2022-12-02 - 2022-12-08

Gdynia kształci przyszłych zawodowców

Zakończył się projekt „Gdyńscy zawodowcy – program podnoszenia jakości i dopasowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”. Jego celem było podniesienie jakości oferty gdyńskich szkół zawodowych, zwiększenie atrakcyjności edukacji zawodowej i zniwelowanie stereotypów dotyczących kształcenia zawodowego.


Opracowano 4 analizy programów kształcenia zawodowego wraz z propozycjami ich udoskonalenia.
Zaprojektowano również platformę internetową, która pomoże uczniom w planowaniu rozwoju zawodowego i kariery zawodowej. Ważnym etapem realizacji projektu były również szkolenia. Uczniowie ćwiczyli się w rozwijaniu postaw proprzedsiębiorczych.
Powstał też Gdyński Poradnik Zawodowca. To praktyczna strona internetowa – zakładka na portalu Gdynia Edukacyjna pełna możliwości zawodowych – swego rodzaju kompendium informacji o aktualnej sytuacji oraz trendach na rynku pracy, wymogach pracodawców, zarobkach w danych zawodach i branżach. Daje on uczniom możliwość zrobienia online samodzielnej diagnozy umiejętności i kompetencji w oparciu o indywidualne preferencje i zainteresowania.
Przedsięwzięcie zrealizowano we współpracy z pomorskimi pracodawcami i ekspertami z Akademii Marynarki Wojennej.
Projekt „Gdyńscy zawodowcy – program podnoszenia jakości i dopasowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy” korzysta z dofinansowania o wartości 137 727 Euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

logotypy funduszy norweskich