1518 (1218) 2022-12-02 - 2022-12-08

Prace remontowe w dzielnicach

Zakończył się remont nawierzchni ul. Pogodnej na Witominie. Prace zostały przeprowadzone na odcinku o długości około 130 metrów i zrealizował je Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni ze środków Rady Dzielnicy.


Prace objęły remont odcinka ul. Pogodnej od ul. Nauczycielskiej do okolic Przedszkola Samorządowego nr 13. To fragment jezdni, na którego remoncie zależało mieszkańcom.
Inwestycja została zrealizowana ze środków Rady Dzielnicy Witomino w ramach zadań inwestycyjno-remontowych, otrzymanych od gminy w tej kadencji. Prace na ul. Pogodnej polegały na frezowaniu warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej oraz na ułożeniu nowej.
Inną inwestycją realizowaną ze środków Rad Dzielnic są trwające prace na ul. Siewnej. Roboty zakładają wymianę nawierzchni jezdni oraz budowę chodnika. Zadanie jest realizowane ze środków inwestycyjnych Rady Dzielnicy Wielki Kack na lata 2019-2023. Inwestycja będzie gotowa w grudniu tego roku.