1524 (1224) 2023-02-03 - 2023-02-09

Bezpłatne szkolenia zawodowe

Gdyński System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej „Pracownia” wspiera mieszkańców Gdyni zagrożonych wykluczeniem zawodowym. Program przewiduje dla nich szereg form wsparcia – między innymi bezpłatne szkolenia, z których może skorzystać jeszcze około 100 osób.
„Pracownia” czeka na osoby szukające pracy lub chcące podnieść swoje kwalifikacje, korzystające ze wsparcia miejskich instytucji (np. Powiatowego Urzędu Pracy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej) bądź posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Rekrutacja do projektu jest ciągła. By się zgłosić, należy wypełnić formularz dostępny na stronie, przesłać go pocztą tradycyjną na adres Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni, ul. Żeromskiego 31, złożyć osobiście w LIS (pon-pt w godz. 8.00-16.00) lub w biurze Centrum Integracja (ul. Traugutta 2, pon.-pt w godz. 9.00-14.00). W razie pytań można dzwonić pod numer: 58 727 39 24.
Na uczestników projektu czekają szkolenia, dzięki którym można podnieść kwalifikacje zawodowe, w zakresie m.in. kosmetyki i pielęgnacji, podstawowej obsługi komputera z certyfikatem ECDL, testowania oprogramowania z certyfikatem ISTQB, podstaw grafiki komputerowej, spawania czy obsługi wózków widłowych a także szkoleń indywidualnych i grupowych dostosowanych do potrzeb uczestników.
Liderem projektu „Pracownia” jest Laboratorium Innowacji Społecznych, działające w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracja, Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie oraz Fundacją Gospodarczą.
Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

ikona