1524 (1224) 2023-02-03 - 2023-02-09

Pomóż małym fokom

Każda złotówka ma znaczenie. Trwa zbiórka na izolatki dla foczych maluchów, które już niedługo przyjdą na świat i będą potrzebować opieki.


Niebawem w helskim fokarium należącym do Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego i tamtejszym szpitaliku, rozpoczyna się gorący sezon. Pod koniec lutego przyjdą na świat focze maluchy, które będą potrzebować leczenia i rehabilitacji. Do realizacji działań potrzebne są dodatkowe izolatki zewnętrzne, na które potrzebne są większe środki.
Działania ratujące im życie to element ochrony zagrożonego gatunku foki szarej. Zbiórkę można wesprzeć na stronie.

ikona