1524 (1224) 2023-02-03 - 2023-02-09

Porozmawiajmy o rewitalizacji

Laboratorium Innowacji Społecznych zaprasza na spotkania, podczas których mieszkańcy gdyńskich podobszarów rewitalizacji mogą porozmawiać o zmianach w ich najbliższym sąsiedztwie.
W lutym odbędą się:
– na Oksywiu – w środy: 8, 15, 22 w godz. 15.30-18.00 w Przystani Śmidowicza 49, w czwartki: 9, 16, 23 w godz. 10.00-11.30 przy ul. Dąbka 52 (Placówka SPOT);
– na Witominie – w czwartki: 9, 16, 23 w godz. 14.30-17.30., w SPOT Młodorośli, ul. Widna 8.
Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

  • ikonaOpublikowano: 02.02.2023 10:56
  • ikona

    Autor: Dominika Sobiech (d.sobiech@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 02.02.2023 11:01
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona