1524 (1224) 2023-02-03 - 2023-02-09

Sympozjum patriotyczno-historyczne

Pomorski Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy WP zaprasza na sympozjum.
14 lutego o godz. 11.00 z okazji 103. powrotu Pomorza do Polski w Muzeum Marynarki Wojennej odbędzie się sympozjum nt.:
- Tworzenia się administracji Państwa Polskiego na Pomorzu w okresie 1918-1939;
- Roli współtwórcy „Błękitnej Armii” gen. Józefa Hallera i symbolicznego aktu zaślubin Polski z morzem;
- Dziejów i wzorów umundurowania powstającej z 3 flot zaborców - Marynarki Wojennej II RP;
- Ochrony powstającego Państwa i jego Marynarki Wojennej poprzez Samodzielny Referat Informacyjny Dowództwa Floty.
Wstęp wolny.

ikona