1524 (1224) 2023-02-03 - 2023-02-09

Trwa nabór wniosków o świadczenie 500 plus

Od 1 lutego można wnioskować o 500 plus na nowy okres świadczeniowy. Wnioski należy składać drogą elektroniczną lub korzystając z aplikacji mZUS. Obsługą programu zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Rodzina 500 plus to rządowy program wsparcia dla rodzin. Od 1 lipca 2019 roku świadczenie przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat. Jest przyznawane bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Od 2021 roku wnioski o to świadczenie wychowawcze trzeba składać co roku. Od 2022 roku obsługę programu przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
1 lutego rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o 500 plus na okres od 1 czerwca 2023 do 31 maja 2024 roku. Można je składać poprzez:
- Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS;
- bezpłatną aplikację mobilną mZUS, która jest do pobrania na urządzenia mobilne (telefony komórkowe, tablety) – to opcja dla rodziców i opiekunów;
- portal Emp@tia;
- bankowość elektroniczną.
O świadczenie wychowawcze mogą wnioskować również zamieszkali w Polsce obywatele Unii Europejskiej oraz państw EFTA, a także pozostali cudzoziemcy – jeśli legalnie przebywają w Polsce i mają dostęp do polskiego rynku pracy (wtedy do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający legalność pobytu w Polsce i dostęp do rynku pracy). 500 plus przysługuje też obywatelom Ukrainy, którzy przybyli ze swojego kraju do Polski po 23 lutego 2022 roku w związku z działaniami wojennymi i uzyskali legalny pobyt w Polsce na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Aby uzyskać świadczenie, obywatele Ukrainy powinni wypełnić formularz SW-U, który przygotowano w języku ukraińskim. Wniosek mogą złożyć, korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS, portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej.
Świadczenie będzie przekazywane na podany we wniosku numer konta bankowego. Szczegóły.

ikona