1524 (1224) 2023-02-03 - 2023-02-09

Za nami XLIX sesja Rady Miasta Gdyni

30 stycznia odbyła się XLIX nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Gdyni.

Podczas obrad pod głosowanie została poddana uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2023 rok.
XLIX nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Gdyni rozpoczęła się o godzinie 17.00. Radni spotkali w sali obrad Urzędu Miasta Gdyni. Posiedzenie było transmitowane na żywo na stronie Gdynia.pl oraz portalu eSesja.tv.
Dzięki oddanym głosom przyjęto zmiany w dochodach i wydatkach tegorocznego budżetu.
Zmiany w dochodach i wydatkach − zwiększenie o 1.623.840 zł z Funduszu COVID-19, w tym na wypłaty:
- dodatków węglowych − 1.003.680 zł;
- dodatków na inne źródła ciepła − 620.160 zł.
W wyniku zmian, budżet miasta Gdyni wynosi po stronie:
- dochodów − 1.880.450.957 zł;
- wydatków − 2.074.521.543 zł;
- przychodów − 295.234.438 zł;
- rozchodów − 101.163.852 zł.
Kolejna sesja Rady Miasta Gdyni odbędzie się 8 lutego, natomiast uroczysta, związana z urodzinami miasta − 10 lutego.
Porządek obrad można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej. Tam znajduje się również szczegółowy plan dochodów i wydatków budżetu miasta na rok 2023.

  • ikonaOpublikowano: 02.02.2023 12:06
  • ikona

    Autor: Dominika Sobiech (d.sobiech@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 02.02.2023 12:07
  • ikonaZmodyfikował: Dominika Sobiech
ikona