687 (296) 2004-12-24 - 2005-01-06

Gdynia w przeźroczach

Klub Seniora przy Radzie Dzielnicy Śródmieście oraz Polski Związek Emerytów i Rencistów zapraszają na wykład ilustrowany przeźroczami pt. „Gdynia w XX- leciu międzywojennym”, który wygłosi historyk sztuki Jerzy Żmijewski. Spotkanie odbędzie się 29 grudnia 2004 r. o godz. 11.30 w kawiarence parafialnej kościoła o.o. Redemptorystów przy ulicy Portowej 2.