688 (297) 2005-01-07 - 2005-01-13

Bal charytatywny

Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne „Promyk” przy ul. Maciejewicza 11, organizuje 22 stycznia 2005 roku charytatywny Bal Karnawałowy z którego dochód zostanie przeznaczony na działalność Ośrodka Adaptacyjnego w Gdyni. Bilety w cenie 75 zł od osoby do nabycia w Ośrodku. Szczegółowe informacje pod numerami tel. 782 76 10,
782 76 09.