688 (297) 2005-01-07 - 2005-01-13

Dla seniorów

Fundacja "Senectus" informuje, że w styczniu 2005 roku nie będzie prowadzić naboru na warsztaty plastyczne "Artystyczna jesień", odbywające się w ramach Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
***
Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku poszukuje wolontariuszy gotowych nauczać
języka niemieckiego. Jednocześnie informujemy, że zapisy na II semestr dla
nowych słuchaczy zostały zakończone. Biuro GUTW mieści sie w GCOP (ul.3 Maja
27), tel:661-55-38, e-mail: gutw@poczta.gdynia.pl, www.gutw.webpark.pl
***
Społeczne Ognisko Muzyczne MUSICA SACRA w Gdyni zaprasza gdyńskich seniorów
na Wieczór Kolęd we wtorek 11 stycznia br. o 16.oo w Dolnym Kościele oo.
Franciszkanów ul.Uejejskiego 40. Wstęp wolny.

ikona