691 (300) 2005-01-28 - 2005-02-03

Bezpłatne szkolenia unijne dla biznesu

Urząd Miasta Gdyni organizuje - w ramach otwartego programu "Przedsiębiorcza Gdynia" - cykl bezpłatnych szkoleń przeznaczonych dla przedsiębiorców planujących ubiegać się o dotacje z programów przedakcesyjnych i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
Pierwsze szkolenie o charakterze ogólnym prezentujące dostępne przedsiębiorcom fundusze pomocowe (m. in. Phare 2002, Phare 2003, Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (mikroprzedsiębiorstwa) odbędzie się w piątek 28 stycznia br. o godz. 12.00 w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni. Następne szkolenia, które będą odbywać się co miesiąc, dotyczyć będą przede wszystkim tych programów do których termin składania wniosków o dotację będzie najbliższy. Każde szkolenie będzie zawierało informacje
min. o dostępnej puli środków, otwarciu lub zamknięciu rundy aplikacyjnej oraz o najczęściej popełnianych błędach i praktycznych wskazówkach przy ubieganiu się o dotację. Szczegółowa tematyka oraz terminy zostaną podane wszystkim zainteresowanym
dotacjami przedsiębiorcom na inauguracyjnym spotkaniu
w dniu 28 stycznia 2005 r.