691 (300) 2005-01-28 - 2005-02-03

Dla kynologów

Związek Kynologiczny oddział Gdynia informuje, że trwają zapisy kandydatów na nowych członków ZKwP. Dodatkowe informacje w biurze związku przy ul. Kopernika 23 w poniedziałki, środy, czwartki
w godz. 16.00-19.00, piątki 10.00-15.00 lub stronie internetowej www.zkwpgdynia.pl.