691 (300) 2005-01-28 - 2005-02-03

Dla turystów

Oddział Morski PTTK w Gdyni zaprasza na "Kuligi na Kaszubach"
z ogniskiem i różnymi atrakcjami. Szczegółowe informacje o terminach można uzyskać w Siedzibie Oddziału przy ul. 3 Maja lub pod
nr telefonów: 621 77 51 lub 621 75 24.
***
Klub Pilota przy O/M PTTK w Gdyni zaprasza w dniu 1 lutego br.
o godz. 17.30 na spotkanie z Prezesem Stowarzyszenia Badań Kamiennych Kręgów, Eugeniuszem Leciejem. Spotkanie odbędzie się w Siedzibie Klubu przy ul. 3 Maja 27.
***
Klub Seniora przy Radzie Dzielnicy Śródmieście zaprasza 4 lutego br. na całodniową wycieczkę autokarową na trasie Kartuzy, Sianowo, Łapalice, Chmielno.
Zgłoszenia do uczestnictwa w wycieczce prosimy kierować do siedziby Klubu Seniora w kawiarence kościoła o.o. Redemptorystów przy
ul. Portowej 2 w poniedziałki i środy w godz. 11.00-14.00, piątki
w godz. 14.00-18.00. Koszt wyprawy wynosi 55 zł od osoby. Telefon kontaktowy: 0605 292 851.

ikona