691 (300) 2005-01-28 - 2005-02-03

Konkurs "Gdyński Biznesplan 2005"

Przypominamy, że Miasto Gdynia ogłosiło III edycję konkursu "Gdyński Biznesplan 2005".
Konkurs, trwający od 3 stycznia do 7 czerwca 2005, składa się z trzech etapów:
Etap pierwszy, odbywa się do 31 stycznia br. Uczestnicy konkursu powinni złożyć organizatorowi osobiście lub listownie na arkuszach informacyjnych projekty swoich planowanych biznesów (nazwę/tytuł oraz ideę biznesu).
Etap drugi, odbywa się w dniach 14 lutego - 31 marca. Przeprowadzone będą wtedy szkolenia dla wszystkich uczestników konkursu w zakresie prawidłowej konstrukcji biznes planów oraz zakładania działalności gospodarczej. Po tym etapie uczestnicy złożą u organizatora konkursu gotowe biznesplany na rozpoczęcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
Etap trzeci, odbędzie się w dniach 15 kwietnia - 17 maja i zakończy się wyłonieniem, na podstawie analizy złożonych biznesplanów, grupy finalistów. Po tym terminie, spośród przedstawionych prac finalistów, po indywidualnych spotkaniach z ich autorami, Jury wybierze trzech laureatów konkursu.
Uroczyste zakończenie konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpi 7 czerwca 2005 r. w Urzędzie Miasta Gdyni.
Szczegółowe dane na temat konkursu znajdują się na stronie www.gdynia.pl