691 (300) 2005-01-28 - 2005-02-03

Konkurs poetycki na ludowo

Gminny Ośrodek Kultury w Iwkowej k. Limanowej organizuje Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Józefa Kossakowskiego.
Konkurs ma na celu popularyzację kultury ludowej we wszystkich
jej aspektach.
Chętni do wzięcia w nim udziału powinni przesłać zestawy wierszy
o tematyce ludowej na adres Gminnego Ośrodka Kultury w Iwkowej
do 31 marca br. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.iwkowa.pl oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Iwkowej.