691 (300) 2005-01-28 - 2005-02-03

Przedszkolaki z dzielnicy - w Witawie

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym we współpracy z dyrektorami Przedszkoli nr 7, 13, 27, 29, 44 zaprasza dzieci biorące udział w realizacji programu "Dni otwarte dla dzieci z dzielnicy", na zabawę karnawałową, która odbędzie się 29 stycznia br. w Centrum Rodzinnym "WITAWA" przy
ul. Wielkokackiej 2.
Zbiórka o godz. 9:45.
Uwaga! Stroje, do wyboru, przed wejściem na salę.