691 (300) 2005-01-28 - 2005-02-03

Uwaga, przedsiębiorcy!

Fundacja Gospodarcza przy ulicy Olimpijskiej 2 zaprasza małe i średnie firmy do korzystania z usług Punktu Konsultacyjnego w celu uzyskania informacji na temat m.in. programów przedakcesyjnych
i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Konsultanci informują nieodpłatnie o aktualnie dostępnych programach, kryteriach ubiegania się o środki oraz zasadach wypełniania wniosków. Punkt konsultacyjny jest czynny codziennie w godzinach 8.00-16.00.
Na spotkanie z konsultantem należy umawiać się telefonicznie
pod nr tel.: 622 60 17 lub 622 95 43.