691 (300) 2005-01-28 - 2005-02-03

Wykład w Kubie Seniora

Klub Seniora przy Radzie Dzielnicy Śródmieście i Polski Związek Emerytów i Rencistów przy ul. Portowej 2 zapraszają 2 lutego br.
o godz. 11.30 na wykład ilustrowany przezroczami „Ratusze w Polsce” oraz 9 lutego br. o godz. 11.30 na wykład pt. „Malarstwo i rzeźba w średniowieczu”. Prelekcje poprowadzi Jerzy Żmijewski.