692 (301) 2005-02-04 - 2005-02-10

Gratulujemy jubilatom!

W dniach 9 i 16 lutego br. w Urzędzie Stanu Cywilnego odbędzie się uroczystość wręczenia medali gdyńskim parom za długoletnie pożycie małżeńskie.
9 lutego medale zostaną wręczone następującym parom:
Danuta i Marian Baćko, Barbara i Franciszek Wolszlegier, Emilia i Franciszek Turkiewiczowie, Halina i Czesław Langowscy, Teresa I Eugeniusz Kuciapscy, Daniela i Jan Sułkowscy, Stanisława i Henryk Wilk, Janina i Stanisław Warda, Bronisława i Adam Depta, Stefania i Franciszek Barszcz, Irena i Jan Jabłońscy, Elżbieta i Jan Labuda, Helena i Stanisław Gawrońscy, Urszula i Kazimierz Mateccy, Kazimiera i Erwin Toporscy, Irena i Piotr Kapelan, Zofia i Edward Wójcik, Marianna i Józef Przygrodzcy.
16 lutego odznaczeni zostaną następujący jubilaci:
Danuta i Henryk Zalewscy, Krystyna i Jan Pawliccy, Alina i Edward Palpuchowscy, Brygida i Witold Radzikowscy, Maria i Michail Czarytis, Wincenta i Franciszek Szwemin, Jadwiga i Henryk Ramontowscy, Łucja i Teodor Pyszka, Jadwiga i Teofil Kadzik, Maria i Kazimierz Spychała, Maria i Ryszard Napierała, Stanisława i Ryszard Czupreta, Aniela i Jerzy Kacprzakowie, Krystyna i Wiesław Mazur, Jadwiga i Jerzy Michalscy, Jadwiga i Stefan Litwin, Helena i Tadeusz Kowalscy.
Medale wręczy jubilatom Prezydent Miasta Gdyni. W prezencie od miasta otrzymają oni również albumy o Gdyni.