Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

692 (301) 2005-02-04 - 2005-02-10

Kolejny gdyński zabytek

Informujemy, że po kilkuletniej przerwie kolejny gdyński budynek historyczny został wpisany do rejestru zabytków województwa pomorskiego. Decyzją z 20 grudnia 2004 r. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku do rejestru wpisano kamienicę przy ul. Portowej 4. Zabytek ma numer w rejestrze A-1248.
Budynek zbudowany został w latach 1927-28 dla Emilii Wojewskiej według projektu i pod nadzorem Romana Wojkiewicza. Dom jest jedną z pierwszych wielkomiejskich kamienic zbudowanych na terenie śródmieścia Gdyni i do dzisiaj przetrwał bez większych przekształceń. Wystrój zewnętrzny elewacji frontowej z pilastrami i trójkątnym zwieńczeniem nawiązuje do architektury klasycyzmu. Budynek został już oznakowany emblematem biało-niebieskiej tarczy
z napisem „zabytek chroniony prawem”.
Wpis do rejestru zabytków nakłada na właścicieli obowiązek szczególnej dbałości o obiekt, co w przypadku wielu budynków historycznych i tak jest spełniane. Daje jednocześnie prawo do ubiegania się o dotacje na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku z budżetu państwa oraz z budżetu Gminy Gdynia. Coroczny termin składania do Urzędu Miasta Gdyni wniosków o dotacje dla zabytków położonych na terenie Gdyni upływa 30 września.
Pierwszym zabytkiem wpisanym do rejestru na terenie Gdyni jest zespół pałacowo-parkowy w Małym Kacku przy ul. Folwarcznej – wpisany w 1946 r., a ostatnim wpisem do tej pory dawny hotel „Polska Riwiera” wpisany do rejestru w 1999 roku. Łącznie na terenie Gdyni są obecnie 53 zespoły i obiekty wpisane do rejestru zabytków, w tym część z nich to wpisy obejmujące duże założenia przestrzenne np. Kamienną Górę.