Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

692 (301) 2005-02-04 - 2005-02-10

Uwaga, właściciele pojazdów

Wydział Dochodów przypomina właścicielom pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony i wyżej o obowiązku złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych i zapłaty pierwszej raty w terminie do 15 lutego br. Jednocześnie Wydział Dochodów zwraca uwagę wyżej wymienionym podatnikom, którzy jeszcze nie rozliczyli się z podatku od środków transportowych i nie złożyli deklaracji za lata 2003 i 2004 o konieczności wywiązania się z tego obowiązku.
Wobec podatników, którzy nie dopełnią ww. obowiązków zostaną zastosowane odpowiednie środki egzekucyjne.