693 (302) 2005-02-11 - 2005-02-17

Kurs dla nauczycieli

Centrum Arrupe przy ul. Tatrzańskiej 35 informuje, że 18-19 lutego br. odbędzie się w kurs doskonalący dla nauczycieli, pedagogów, trenerów i edukatorów dorosłych pt. „Dylemat! Konflikt! Trudna Sytuacja! - Metody Wychowawcze”.
Zajęcia w poprowadzi w Gimnazjum i Liceum Jezuitów - Wojciech Żmudziński.
Zgłoszenia prosimy kierować do Biura Centrum Arrupe, tel./fax 661 65 82, e-mail: centrum@arrupe.org