Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.  Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
693 (302) 2005-02-11 - 2005-02-17

Pamiętaj o podatku!

Wydział Dochodów przypomina o obowiązku złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości na rok 2005. Zgodnie z ustawą o podatkach
i opłatach lokalnych ciąży on na osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych oraz spółkach nie mających osobowości prawnej. Podatnicy podatku od środków transportowych powinni złożyć deklaracje do dnia 15 lutego 2005 roku.
W stosunku do osób, które nie wywiążą się z wyżej wymienionych obowiązków zostaną zatosowane przepisy ustawy z dnia 10 września 1999r. – Kodeks karno – skarbowy. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 668 82 50 lub na stronie internetowej www.gdynia.pl.