693 (302) 2005-02-11 - 2005-02-17

Sprostowanie

W informacji nt. projektu SEBTrans- Link w nr 691 „Ratusza”, podaliśmy błędną sumę dotacji UE. Prawidłowa kwota dotacji wynosi 69.339,22 Euro. Koordynatorem projektu jest Urząd Miasta Gdyni – Biuro Rozwoju Miasta – Michał Graban – tel. 662 28 34, fax 662 28 36.