694 (303) 2005-02-18 - 2005-02-24

Jubileusze

W dniu 11 marca 2005 roku w Zespole Szkół Usługowych w Gdyni przy ul. Morskiej 77 odbędzie się Święto szkoły, na które złoży się:
Jubileusz 70-lecia szkół odzieżowych, przekazanie sztandaru dyrektorowi ZSU, wykonanego przez uczennice Technikum Odzieżowego w ramach prac dyplomowych, prezentacja pracowni multimedialnej wygranej w konkursie PHARE „Promocja zatrudnienia
i rozwój zasobów ludzkich”.
****
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 6 zaprasza absolwentów i inne chętne osoby do włączenia się w organizację uroczystości z okazji 70-lecia szkoły, która planowana jest na początku czerwca br.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Izabelą Wiczanowską od poniedziałku do piątku w godz.9.00-15.00 pod nr tel. 665 48 88.

ikona